26 czerwca 2015 roku miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/15. Pierwszym punktem uroczystości była ceremonia przekazania sztandaru. Uczniowie klasy szóstej – chorąży Tomasz Opalko oraz asysta Joanna Stepaniuk i Izabela Kozłowiec przekazali insygnia i sztandar nowemu składowi pocztu: Rafałowi Matejko, Annie Steszuk i Julii Michaluk.
Następnie odbyła się ceremonia ślubowania absolwentów i pożegnanie sztandaru. Po odśpiewaniu hymnu szkoły i wyprowadzeniu sztandaru nastąpiło  rozdanie świadectw i nagród uczniom klasy szóstej. Także wyróżnieni uczniowie wszystkich klas  otrzymali nagrody książkowe i dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Podsumowano konkursy oraz pani dyrektor Dorota Sawczuk  wręczyła podziękowania  rodzicom aktywnie współpracującym ze szkołą. Tego dnia każdy uczeń otrzymał świadectwo i z wesołą miną rozpoczął wakacje.Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43