Pod takim tytułem 9 grudnia 2015 r. odbyła się w naszej szkole akcja edukacyjna promująca prawa dziecka. Wszyscy uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną poszerzającą wiedzę o prawach dziecka. W tym roku szczególną uwagę zwrócono na prawo każdego człowieka do szacunku. Prezentacja multimedialna omówiła, co to jest szacunek i które zachowania świadczą o poszanowaniu tego prawa. Uczniowie wysłuchali także opowiadania edukacyjnego ukazującego możliwości zmiany złego zachowania na dobre i kulturalne. Poszczególne klasy wykonywały prace plastyczne – „magiczne pudełka”, które zamieniają złość w dobroć oraz krótkie rymowanki reklamujące je. Na zakończenie każda klasa zaprezentowała efekty swojej pracy.

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43