W naszej szkole odbyła się dyskoteka zorganizowana przez klasę IV B pod kierunkiem wychowawcy pana Marcina Michalczuka. Z racji dużej rozpiętości wiekowej uczniów naszej szkoły po reformie, dyskoteka była skierowana tylko do klas I-VII. Uczniowie dyżurujący w recepcji odnotowali wejście do szkoły 96 uczestników dyskoteki, co przy całkowitej liczbie uczniów w klasach I-VII (171 uczniów) daje frekwencję na poziomie 56%. Najliczniej reprezentowaną na dyskotece klasą (oprócz organizatorów) była klasa V (17 z 22). Zgodnie z obietnicą daną na plakatach opłata za wstęp w kwocie 1zł od ucznia została przekazana w formie darowizny na działalność szkoły, dzięki czemu budżet komitetu rodzicielskiego wzrósł o 78 zł (organizatorzy oraz ich rodzeństwo byli zwolnieni z opłaty).

Organizatorzy mieli pełne ręce roboty, gdyż jako debiutanci chcieli dobrze wypaść w oczach innych uczniów. W czasie dyskoteki dziewczęta z klasy IV B prowadziły salon tatuażu zmywalnego, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Na sali sprzęt muzyczny obsługiwał zaprzyjaźniony DJ z gimnazjum Piotr Prokopiuk, a uczniowie klasy IV B - Milena Chomicka, Hubert Michalski, Jakub Paluch, Maja Sidorczuk, Damian Densiuk i Wiktoria Tywoniuk - próbowali swoich sił w roli animatorów czasu wolnego - prowadzili zabawy i konkursy. Było głośno i śmiesznie.

Organizatorzy dziękują nauczycielom, którzy zgodzili się sprawować opiekę nad dyskoteką, a były to panie: Agnieszka Daniluk, Bożena Cybulska, Agnieszka Wysokińska i Agnieszka Kozaczuk.

Swój cenny wkład w organizację dyskoteki włożyły też mamy uczniów klasy IV B, które prowadziły bufet, a były to panie: Małgorzata Chomicka, Katarzyna Daciuk, Justyna Oklińska, Justyna Kwasowiec oraz Anna Denisiuk. Serdecznie dziękujemy!

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43