6 października nasza szkoła, przygotowując się do przeżywania Dnia Papieskiego, uczestniczyła w okolicznościowym programie artystycznym, przygotowanym przez uczniów kl. VI i VII a, pod kierunkiem pani katechetki Agnieszki Kozaczuk.
Nawiązując do wielkiej roli jaką Papież św. Jan Paweł II odegrał w dziejach Kościoła i świata młodzież przypomniała, iż każdego roku w Polsce od 17 lat przeżywamy Dzień Papieski. Dzień ten jest dniem modlitwy za Kościół i za Papieża.

Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego brzmi: „Idźmy naprzód z nadzieją”.

Uczniowie poprzez śpiew, słowną refleksję oraz zadumę nad wypowiedziami papieża Jana Pawła II, przybliżyli społeczności szkolnej niezastąpioną wartość nadziei w codziennym życiu każdego człowieka. Nawiązali także do faktu, że Papież pokładał szczególną nadzieję w dzieciach i młodzieży oraz, że sam był „świadkiem nadziei”.

Na koniec uczniowie przypomnieli o istniejącej Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która co roku, w każdą niedzielę papieską, prowadzi zbiórkę na stypendia dla uzdolnionej młodzieży.
Uczniowie naszej szkoły okazali, że są wrażliwi na najwyższe wartości. Zwłaszcza gimnazjaliści byli pełni uznania dla swoich młodszych kolegów i koleżanek, co wyrazili długimi i gromkimi brawami.

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43