Kontynuacja nauki zdalnej po Świętach Wielkanocnych.

Tydzień XV

22-26 VI 2020

Klasa I  edukacja wczesnoszkolna Pobierz  język angielski Otwórz stronę  religia Pobierz

Klasa II  edukacja wczesnoszkolna Pobierz  język angielski Otwórz stronę religia Pobierz 

Klasa IIIA  edukacja wczesnoszkolna Pobierz  język angielski Otwórz stronę   lektury z języka polskiego do klasy 4 Pobierz  religia Pobierz

Klasa IIIB  edukacja wczesnoszkolna (spotkania online w komunikatorze Hangouts) język angielski Otwórz stronę  lektury z języka polskiego do klasy 4 Pobierz  religia Pobierz

Klasa IV

język angielski Otwórz stronę  technika Otwórz stronę  język polski Pobierz  matematyka Pobierz  przyroda Pobierz  religia Pobierz

Klasa V

język polski Lekcje  Lektury do klasy 6  matematyka Otwórz stronę  język angielski Otwórz stronę  geografia Pobierz  biologia Pobierz  religia Pobierz

Klasa VI

matematyka Otwórz stronę  język angielski Otwórz stronę  historia i wiedza o społeczeństwie Otwórz stronę  geografia Pobierz  biologia Pobierz  religia Pobierz

Klasa VII

język polski Lekcje  Lektury do klasy 8 matematyka Otwórz stronę  język angielski Otwórz stronę  historia i wiedza o społeczeństwie Otwórz stronę  język rosyjski Pobierz  geografia Pobierz  chemia Pobierz   biologia Pobierz  religia Pobierz

Klasa VIII

język polski Pobierz  matematyka Otwórz stronę  język angielski  Otwórz stronę  historia i wiedza o społeczeństwie Otwórz stronę  język rosyjski Pobierz  geografia Pobierz  chemia Pobierz   biologia Pobierz  religia Pobierz

Poradnik dla uczniów klasy VIII nt. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych Pobierz 

 

biblioteka  Zwrot podręczników

Tydzień XIV

15-19 VI 2020

Klasa I  edukacja wczesnoszkolna Pobierz  język angielski Otwórz stronę  religia Pobierz

Klasa II  edukacja wczesnoszkolna Pobierz  język angielski Otwórz stronę  religia Pobierz

Klasa IIIA  edukacja wczesnoszkolna Pobierz  język angielski Otwórz stronę   religia Pobierz

Klasa IIIB  edukacja wczesnoszkolna (spotkania online w komunikatorze Hangouts) język angielski Otwórz stronę    religia Pobierz

Klasa IV

język angielski Otwórz stronę  technika Otwórz stronę  język polski Pobierz  matematyka Pobierz    religia Pobierz

Klasa V

język polski Pobierz  matematyka Otwórz stronę  język angielski Otwórz stronę  geografia Pobierz  historia Pobierz    religia Pobierz

Klasa VI

matematyka Otwórz stronę  język angielski Otwórz stronę  historia i wiedza o społeczeństwie Otwórz stronę  geografia Pobierz  religia Pobierz

Klasa VII

język polski Pobierz  matematyka Otwórz stronę  język angielski Otwórz stronę  historia i wiedza o społeczeństwie Otwórz stronę  język rosyjski Pobierz  geografia Pobierz  chemia Pobierz   religia Pobierz

Klasa VIII

język polski Pobierz  matematyka Otwórz stronę  język angielski  Otwórz stronę  historia i wiedza o społeczeństwie Otwórz stronę  Egzamin Ósmoklasisty Otwórz stronę  język rosyjski Pobierz  geografia Pobierz  chemia Pobierz    religia Pobierz

Poradnik dla uczniów klasy VIII nt. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych Pobierz 

 

biblioteka  Zwrot podręczników

Tydzień XIII

8-12 VI 2020

Klasa I  edukacja wczesnoszkolna Pobierz  język angielski Otwórz stronę  religia Pobierz

Klasa II  edukacja wczesnoszkolna Pobierz  język angielski Otwórz stronę religia Pobierz 

Klasa IIIA  edukacja wczesnoszkolna Pobierz  język angielski Otwórz stronę religia Pobierz

Klasa IIIB  edukacja wczesnoszkolna (spotkania online w komunikatorze Hangouts) język angielski Otwórz stronę  religia Pobierz

Klasa IV

język angielski Otwórz stronę  technika Otwórz stronę  język polski Pobierz  przyroda Pobierz  matematyka Pobierz  religia Pobierz  

Klasa V

język polski Pobierz  matematyka Otwórz stronę  język angielski Otwórz stronę  geografia Pobierz  religia Pobierz  biologia Pobierz  historia Pobierz1 Pobierz2 Pobierz3

Klasa VI

matematyka Otwórz stronę  język angielski Otwórz stronę  historia i wiedza o społeczeństwie Otwórz stronę   biologia Pobierz  geografia Pobierz  religia Pobierz  

Klasa VII

język polski Pobierz  matematyka Otwórz stronę  język angielski Otwórz stronę  historia i wiedza o społeczeństwie Otwórz stronę  język rosyjski Pobierz  biologia Pobierz  geografia Pobierz  chemia Pobierz  religia Pobierz

Klasa VIII

język polski Pobierz  Załącznik1   matematyka Otwórz stronę  język angielski  Otwórz stronę  historia i wiedza o społeczeństwie Otwórz stronę  Egzamin Ósmoklasisty Otwórz stronę  język rosyjski Pobierz  biologia Pobierz  geografia Pobierz  chemia Pobierz  religia Pobierz

Poradnik dla uczniów klasy VIII nt. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych Pobierz 

 

biblioteka  Zwrot podręczników

Tydzień XII

1-5 VI 2020

Klasa I  edukacja wczesnoszkolna Pobierz  język angielski Otwórz stronę  religia Pobierz

Klasa II  edukacja wczesnoszkolna Pobierz  język angielski Otwórz stronę religia Pobierz 

Klasa IIIA  edukacja wczesnoszkolna Pobierz  język angielski Otwórz stronę religia Pobierz

Klasa IIIB  edukacja wczesnoszkolna (spotkania online w komunikatorze Hangouts) język angielski Otwórz stronę  religia Pobierz

Klasa IV

język angielski Otwórz stronę  technika Otwórz stronę  język polski Pobierz  przyroda Pobierz  matematyka Pobierz  religia Pobierz  

Klasa V

język polski Pobierz  matematyka Otwórz stronę  język angielski Otwórz stronę  geografia Pobierz  religia Pobierz  biologia Pobierz  historia Lekcja  Karta pracy 1  Karta pracy 2  plastyka Pobierz 

Klasa VI

matematyka Otwórz stronę  język angielski Otwórz stronę  historia i wiedza o społeczeństwie Otwórz stronę   biologia Pobierz  geografia Pobierz  religia Pobierz  język polski Pobierz1  Pobierz2

Klasa VII

język polski Pobierz  matematyka Otwórz stronę  język angielski Otwórz stronę  historia i wiedza o społeczeństwie Otwórz stronę  język rosyjski Pobierz  biologia Pobierz  geografia Pobierz  chemia Pobierz  religia Pobierz

Klasa VIII

język polski Pobierz  Załącznik1 Załącznik2  matematyka Otwórz stronę  język angielski  Otwórz stronę  historia i wiedza o społeczeństwie Otwórz stronę  Egzamin Ósmoklasisty Otwórz stronę  język rosyjski Pobierz  biologia Pobierz  geografia Pobierz  chemia Pobierz  religia Pobierz

Poradnik dla uczniów klasy VIII nt. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych Pobierz 

 

biblioteka  Zwrot podręczników

Tydzień XI

25-29 V 2020

Klasa I  edukacja wczesnoszkolna Pobierz  język angielski Otwórz stronę  religia Pobierz

Klasa II  edukacja wczesnoszkolna Pobierz  język angielski Otwórz stronę religia Pobierz 

Klasa IIIA  edukacja wczesnoszkolna Część1  Cześć2  język angielski Otwórz stronę religia Pobierz

Klasa IIIB  edukacja wczesnoszkolna (spotkania online w komunikatorze Hangouts) język angielski Otwórz stronę  religia Pobierz

Klasa IV

język angielski Otwórz stronę  technika Otwórz stronę  język polski Pobierz  matematyka Pobierz  przyroda Pobierz  religia Pobierz  historia Lekcja Karta pracy

Klasa V

język polski Pobierz  matematyka Otwórz stronę  język angielski Otwórz stronę  biologia Pobierz  religia Pobierz  geografia Pobierz  historia Lekcja Karta pracy 1  Karta pracy 2

Klasa VI

matematyka Otwórz stronę  język angielski Otwórz stronę  historia i wiedza o społeczeństwie Otwórz stronę  religia Pobierz  biologia Pobierz  geografia Pobierz 

Klasa VII

język polski Pobierz  matematyka Otwórz stronę  język angielski Otwórz stronę  historia i wiedza o społeczeństwie Otwórz stronę  geografia Pobierz  język rosyjski Pobierz  biologia Pobierz  religia Pobierz  chemia Pobierz  

Klasa VIII

język polski Pobierz  matematyka Otwórz stronę  język angielski  Otwórz stronę  historia i wiedza o społeczeństwie Otwórz stronę  Egzamin Ósmoklasisty Otwórz stronę geografia Pobierz język rosyjski Pobierz  religia Pobierz  biologia Pobierz  chemia Pobierz  

Poradnik dla uczniów klasy VIII nt. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych Pobierz 

 

wf  Instrukcja Indeks sprawności fizycznej

biblioteka  Propozycje do czytania

Tydzień X

18-22 V 2020

Klasa I  edukacja wczesnoszkolna Pobierz  język angielski Otwórz stronę  religia Pobierz

Klasa II  edukacja wczesnoszkolna Pobierz  język angielski Otwórz stronę religia Pobierz 

Klasa IIIA  edukacja wczesnoszkolna Pobierz język angielski Otwórz stronę religia Pobierz

Klasa IIIB  edukacja wczesnoszkolna (spotkania online w komunikatorze Hangouts) język angielski Otwórz stronę  religia Pobierz

Klasa IV

język angielski Otwórz stronę  technika Otwórz stronę  język polski Pobierz  matematyka Pobierz  przyroda Pobierz  religia Pobierz  historia Lekcja Karta pracy (nowe pliki!)

Klasa V

język polski Pobierz  matematyka Otwórz stronę  język angielski Otwórz stronę  biologia Pobierz  religia Pobierz  historia Test Lekcja Karta pracy

Klasa VI

matematyka Otwórz stronę  język angielski Otwórz stronę  historia i wiedza o społeczeństwie Otwórz stronę  biologia Pobierz  religia Pobierz  

Klasa VII

język polski Pobierz  matematyka Otwórz stronę  język angielski Otwórz stronę  historia i wiedza o społeczeństwie Otwórz stronę  geografia Pobierz  język rosyjski Pobierz  biologia Pobierz  religia Pobierz  

Klasa VIII

język polski Pobierz  matematyka Otwórz stronę  język angielski  Otwórz stronę  historia i wiedza o społeczeństwie Otwórz stronę  Egzamin Ósmoklasisty Otwórz stronę geografia Pobierz język rosyjski Pobierz  biologia Pobierz  religia Pobierz

Poradnik dla uczniów klasy VIII nt. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych Pobierz (Pilne!)

 

biblioteka  Puc Bursztyn i Goście  Gorzka Czekolada

Tydzień IX

11-15 V 2020

Klasa I  edukacja wczesnoszkolna Pobierz  język angielski Otwórz stronę  religia Pobierz

Klasa II  edukacja wczesnoszkolna Pobierz  język angielski Otwórz stronę religia Pobierz 

Klasa IIIA  edukacja wczesnoszkolna Pobierz język angielski Otwórz stronę religia Pobierz

Klasa IIIB  edukacja wczesnoszkolna (spotkania online w komunikatorze Hangouts) język angielski Otwórz stronę  religia Pobierz

Klasa IV

język angielski Otwórz stronę  technika Otwórz stronę  język polski Pobierz  matematyka Pobierz  przyroda Pobierz  religia Pobierz  plastyka Pobierz  muzyka Pobierz  historia Lekcja Karta pracy

Klasa V

język polski Pobierz  matematyka Otwórz stronę  język angielski Otwórz stronę  geografia Pobierz  biologia Pobierz  religia Pobierz  historia Pobierz Karta pracy1 Karta pracy2 plastyka Pobierz  muzyka Pobierz  

Klasa VI

matematyka Otwórz stronę  język angielski Otwórz stronę  historia i wiedza o społeczeństwie Otwórz stronę  geografia Pobierz   biologia Pobierz  religia Pobierz  język polski Pobierz1 Pobierz2  plastyka Pobierz  muzyka Pobierz   

Klasa VII

język polski Pobierz  matematyka Otwórz stronę  język angielski Otwórz stronę  historia i wiedza o społeczeństwie Otwórz stronę  geografia Pobierz  chemia Pobierz  język rosyjski Pobierz  biologia Pobierz  religia Pobierz  plastyka Pobierz  muzyka Pobierz  

Klasa VIII

język polski Pobierz  matematyka Otwórz stronę  język angielski  Otwórz stronę  historia i wiedza o społeczeństwie Otwórz stronę  Egzamin Ósmoklasisty Otwórz stronę geografia Pobierz chemia Pobierz  język rosyjski Pobierz  biologia Pobierz  religia Pobierz

Poradnik dla uczniów klasy VIII nt. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych Pobierz (Pilne!)

 

biblioteka  Audiobook dla klas II-IV  Audiobook dla klas V-VIII

pedagog Doradztwo zawodowe

wf Zabawy koordynacyjne Poranna gimnastyka Prawidłowa technika biegu Zwody  (Kliknij w link i ćwicz przed komputerem)

Tydzień VIII

4-8 V 2020

Klasa I  edukacja wczesnoszkolna Pobierz  język angielski Otwórz stronę  religia Instrukcja Zadania

Klasa II  edukacja wczesnoszkolna Pobierz  język angielski Otwórz stronę  religia Instrukcja Zadania

Klasa IIIA  edukacja wczesnoszkolna Pobierz język angielski Otwórz stronę  religia Instrukcja Zadania

Klasa IIIB  edukacja wczesnoszkolna (spotkania online w komunikatorze Hangouts) język angielski Otwórz stronę religia Instrukcja Zadania

Klasa IV

język angielski Otwórz stronę  technika Otwórz stronę  język polski Pobierz  przyroda Pobierz  matematyka Pobierz  religia Instrukcja Zadania  historia Pobierz (Nowy plik!)

Klasa V

język polski Pobierz  matematyka Otwórz stronę  język angielski Otwórz stronę  biologia Pobierz  religia Instrukcja Zadania1 Zadania2  Lekcje (Nowy plik!)  geografia Pobierz  historia Lekcje Pobierz1 Pobierz2  muzyka Pobierz  plastyka Pobierz

Klasa VI

matematyka Otwórz stronę  język angielski Otwórz stronę  historia i wiedza o społeczeństwie Otwórz stronę  biologia Pobierz religia Instrukcja Zadania1 Zadania2  geografia Pobierz  język polski Pobierz1 Pobierz2 (Nowy plik!)

Klasa VII

język polski Pobierz  matematyka Otwórz stronę  język angielski Otwórz stronę  historia i wiedza o społeczeństwie Otwórz stronę  biologia Pobierz  język rosyjski Pobierz  geografia Pobierz  religia Pobierz  chemia Pobierz

Klasa VIII

język polski Pobierz  matematyka Otwórz stronę  język angielski  Otwórz stronę  historia i wiedza o społeczeństwie Otwórz stronę  Egzamin Ósmoklasisty Otwórz stronę  biologia Pobierz język rosyjski Pobierz  geografia Pobierz religia Pobierz  chemia Pobierz

Komunikat - w miesiącu maju nie odbędzie się Uroczystość przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Nowy termin będzie ustalony w późniejszym czasie. (Parafia w Drelowie)

 

biblioteka  Turniej czytelniczy - aktualności  Wirtualne wycieczki

wf  Pobierz

pedagog Doradztwo zawodowe

Tydzień VII

27-30 IV 2020

Klasa I  edukacja wczesnoszkolna Pobierz  język angielski Otwórz stronę (Proszę zajrzeć do skrzynki mailowej dziecka) religia Pobierz

Klasa II  edukacja wczesnoszkolna Pobierz  język angielski Otwórz stronę  religia Pobierz

Klasa IIIA  edukacja wczesnoszkolna Pobierz język angielski Otwórz stronę  religia Pobierz 

Klasa IIIB  edukacja wczesnoszkolna (spotkania online w komunikatorze Hangouts) język angielski Otwórz stronę  religia Pobierz

Klasa IV

język angielski Otwórz stronę  technika Otwórz stronę  religia Pobierz  matematyka Pobierz  język polski Pobierz  przyroda Pobierz  historia Pobierz  plastyka Pobierz

Klasa V

język polski Pobierz  matematyka Otwórz stronę  język angielski Otwórz stronę  religia Pobierz  biologia Pobierz  geografia Pobierz  historia Lekcje Załącznik1 Załącznik2

Klasa VI

matematyka Otwórz stronę  język angielski Otwórz stronę  historia i wiedza o społeczeństwie Otwórz stronę  religia Pobierz  biologia Pobierz  geografia Pobierz  język polski Pobierz1 Pobierz2  plastyka Pobierz

Klasa VII

język polski Pobierz  matematyka Otwórz stronę  język angielski Otwórz stronę  historia i wiedza o społeczeństwie Otwórz stronę  religia Pobierz  biologia Pobierz  chemia Pobierz  geografia Pobierz  język rosyjski Pobierz  

Klasa VIII

język polski Pobierz  matematyka Otwórz stronę  język angielski  Otwórz stronę  historia i wiedza o społeczeństwie Otwórz stronę  Egzamin Ósmoklasisty Otwórz stronę  religia Pobierz  biologia Pobierz  chemia Pobierz  geografia Pobierz język rosyjski Pobierz  

Komunikat - w miesiącu maju nie odbędzie się Uroczystość przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Nowy termin będzie ustalony w późniejszym czasie. (Parafia w Drelowie)

 

biblioteka  Święto Flagi Witaj Majowa Jutrzenko

pedagog Doradztwo zawodowe

religia 12. Ogólnopolski Tydzień Biblijny

Tydzień VI

20-24 IV 2020

Klasa I  edukacja wczesnoszkolna Pobierz  język angielski Otwórz stronę  religia Pobierz

Klasa II  edukacja wczesnoszkolna Pobierz  język angielski Otwórz stronę  religia Pobierz

Klasa IIIA  edukacja wczesnoszkolna Pobierz język angielski Otwórz stronę  religia Pobierz  I Komunia Święta

Klasa IIIB  edukacja wczesnoszkolna (spotkania online w komunikatorze Hangouts) język angielski Otwórz stronę  religia Pobierz  I Komunia Święta

Klasa IV

język angielski Otwórz stronę  technika Otwórz stronę plastyka Pobierz  religia Pobierz  matematyka Pobierz  język polski Pobierz  przyroda Pobierz  historia Lekcja Karta pracy

Klasa V

język polski Pobierz  matematyka Otwórz stronę  język angielski Otwórz stronę  religia Pobierz  biologia Pobierz  geografia Pobierz  historia Pobierz  Lekcja Karta pracy technika Pobierz

Klasa VI

matematyka Otwórz stronę  język angielski Otwórz stronę  historia i wiedza o społeczeństwie Otwórz stronę  religia Pobierz  biologia Pobierz  geografia Pobierz  technika Pobierz  język polski Lekcje Karta pracy  muzyka Pobierz

Klasa VII

język polski Pobierz  matematyka Otwórz stronę  język angielski Otwórz stronę  historia i wiedza o społeczeństwie Otwórz stronę  religia Pobierz  biologia Pobierz  chemia Pobierz  geografia Pobierz  język rosyjski Pobierz  fizyka Pobierz1  Pobierz2

Klasa VIII

język polski Pobierz  matematyka Otwórz stronę  język angielski  Otwórz stronę  historia i wiedza o społeczeństwie Otwórz stronę  Egzamin Ósmoklasisty Otwórz stronę  religia Pobierz  biologia Pobierz  chemia Pobierz  geografia Pobierz język rosyjski Pobierz  edukacja dla bezpieczeństwa Pobierz  fizyka Pobierz1  Pobierz2

Komunikat - w miesiącu maju nie odbędzie się Uroczystość przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Nowy termin będzie ustalony w późniejszym czasie. (Parafia w Drelowie)

 

biblioteka  Propozycje  Światowy Dzień Książki  Turniej czytelniczy

religia Rok Św. Jana Pawła II w powiecie bialskim  Regulamin konkursu szkolnego  Formularz  Quiz katolicki

wychowanie fizyczne Pilates-instrukcja Pilates-zdjęcia

Tydzień V

15-17 IV 2020

Klasa I  edukacja wczesnoszkolna Pobierz  język angielski Otwórz stronę  religia Pobierz

Klasa II  edukacja wczesnoszkolna Pobierz  język angielski Otwórz stronę  religia Pobierz

Klasa IIIA  edukacja wczesnoszkolna Pobierz  język angielski Otwórz stronę  religia Pobierz

Klasa IIIB  edukacja wczesnoszkolna (spotkania online w komunikatorze Hangouts) język angielski Otwórz stronę  religia Pobierz

 

Klasa IV

 język polski Instrukcja Lekcja Sprawdzian Karta odpowiedzi  matematyka Pobierz  religia Pobierz  język angielski Otwórz stronę  technika Otwórz stronę  informatyka Pobierz Ważne  przyroda Pobierz  muzyka Pobierz  plastyka Pobierz

Klasa V

język polski Pobierz  geografia Pobierz  matematyka Otwórz stronę  język angielski Otwórz stronę  religia Pobierz  informatyka Pobierz Ważne  technika Pobierz  plastyka Pobierz

Klasa VI

biologia Pobierz  matematyka Otwórz stronę  język angielski Otwórz stronę  historia i wiedza o społeczeństwie Otwórz stronę  religia Pobierz  informatyka Pobierz Ważne  język polski Pobierz1 Pobierz2  muzyka Pobierz  plastyka Pobierz

Klasa VII

język polski Pobierz  biologia Pobierz  chemia Pobierz  geografia Pobierz  język rosyjski Pobierz  matematyka Otwórz stronę  język angielski Otwórz stronę  historia i wiedza o społeczeństwie Otwórz stronę  religia Pobierz  informatyka Pobierz Ważne  fizyka Pobierz WAŻNE  muzyka Pobierz  plastyka Pobierz  

Klasa VIII

język polski Pobierz  chemia Pobierz  język rosyjski Pobierz  matematyka Otwórz stronę  język angielski  Otwórz stronę  historia i wiedza o społeczeństwie Otwórz stronę  Egzamin Ósmoklasisty Otwórz stronę  religia Pobierz  informatyka Pobierz Ważne  edukacja dla bezpieczeństwa Pobierz fizyka Pobierz WAŻNE  Pobierz2

 

biblioteka Turniej czytelniczy Wyobraź sobie

pedagog Nauczanie domowe - wskazówki

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43