23 października 2014 r. uczniowie klasy I A i klasy I B Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Drelowie zostali przyjęci do społeczności uczniowskiej.

Uroczystość ślubowania klas pierwszych swą obecnością zaszczycił wójt gminy Drelów Piotr Kazimierski i referent do spraw oświaty Rafał Kortoniuk. Na sali gimnastycznej zebrała się społeczność szkolna oraz rodzice. Pan wójt Piotr Kazimierski w swoim przemówieniu zwrócił się do wszystkich zebranych podkreślając rolę oświaty w wychowaniu młodego pokolenia. Pani dyrektor Dorota Sawczuk przypomniała pierwszoklasistom prawa i obowiązki uczniów oraz złożyła im serdeczne życzenia. Następnie mali uczniowie przeszli pozytywnie sprawdzian wiedzy o życiu szkolnym oraz pięknie zaprezentowali wiersze i piosenki przygotowane wspólnie ze swoimi wychowawczyniami: panią Haliną Stysiał i panią Leokadią Sykterz. Podczas ślubowania przyrzekali być pilnymi uczniami i dobrymi kolegami oraz dbać o dobre imię szkoły. Na pamiątkę otrzymali upominki od pani dyrektor, pana wójta oraz kolegów z klasy III. Następnie udali się na pyszny poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45