Cała społeczność naszej szkoły spotkała się na placu szkolnym na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego. Pani Dyrektor Dorota Sawczuk powitała zebranych i w swoim przemówieniu podkreśliła znaczenie edukacji młodego człowieka.

Życzyła wszystkim uczniom wytrwałości oraz sukcesów w nauce. W sposób szczególny powitała najmłodszych uczniów, którzy po raz pierwszy rozpoczynają naukę w klasie pierwszej w wieku sześciu lat. Następnie uczniowie ci wypożyczali podręczniki w bibliotece szkolnej. Pani dyrektor przedstawiła także wychowawców klas i wszyscy udali się na spotkanie z nimi.

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43