Plan zajęć obowiązkowych uczniów w roku szkolnym 2017/2018

klasy I-III


  I A I B II  III
Poniedziałek

1. ed. wczes.
2. ed. wczes.
3. ed. wczes.
4. w-f
5. zes. wyr.

1. religia
2. eduk. wczes.
3. eduk. wczes
4. w-f
5. zaj.wyr.
1. eduk. wczes.
2. eduk. wczes.
3. eduk. wczes.
5. w-f
1. eduk.wczes.
2. eduk. wczes.
3. eduk. wczes.
4. religia
5. j.angielski

Wtorek

1. ed. wczes.
2. ed. wczes.
3. ed. wczes.
4. eduk. inform.

1. w-f
2. eduk. wczes.
3. eduk. wczes.
4. eduk. wczes.
1. w-f
2. eduk. wczes.
3. eduk. wczes.
4. eduk. wczes.
5. j.angielski
1. eduk.wczes.
2. w-f
3. eduk.wczes.
4. eduk.wczes.
5. eduk. infor.gr

Środa

1. ed. wczes.
2. ed. wczes.
3. ed. wczes.
4. w-f
6. j. angielski

1. j. angielski
2. religia
3. eduk. wczes.
4. eduk. wczes.
5. eduk. wczes.
1. religia
2. j.angielski
3. eduk.wczes.
4. eduk.wczes.
5. eduk.wczes.
6. zes.wyr.
1. eduk. wczes.
2. eduk. wczes.
3. eduk. wczes.
4. w-f
5. eduk. infor.gr
6. zes.wyr.

Czwartek

1. ed. wczes.
2. ed. wczes.
3. ed. wczes.
4. j. angielski
5. religia
6. zaj.art./korekt.

1. eduk. inorm.
2. eduk. wczes.
3. eduk. wczes.
4. w-f
5. eduk. wczes.
6. zaj.art./korek
1. w-f
2. eduk. wczes.
3. eduk. wczes.
4. eduk. inform.
5. eduk. wczes.
6. zaj.art./korekt
1. eduk. wczes.
2. eduk. wczes.
3. eduk. wczes.
4. religia
5. j. angielski
6. zaj.art./korekt

Piątek

1. religia
2. w-f
3. ed. wczes.
4. ed. wczes.

1. eduk. wczes.
2. eduk. wczes.
3. eduk. wczes.
4. j. angielski
1. eduk.wczes.
2. eduk.wczes.
3. eduk wczes.
4. religia
1. eduk. wczes.
2. eduk. wczes.
3. w-f
4. eduk. wczes.
5. zaj.wyr.

klasy IV-VII

  IV A IV B V VI  VII A  VII B
Poniedziałek 1. j.polski
2. matematyka
3. godz.wych.
4. w-f
5. religia
6. zaj.wyr.
7. SKS
1. matematyka
2. j.polski
3. religia
4. przyroda
5. w-f
6. zaj.wyr.
7. SKS
1. w-f
2. przyroda
3.matematyka
4.j. polski
5.godz. wych.
6.j. angielski
7.j. rosyjski
1. historia
2. religia
3. j. polski
4. matematyka
5. j. ros./zaj.komp
6. w-f
7. zaj. tech.
1. język polski
2. historia
3. biologia
4. chemia
5. matematyka
6. geografia
7. fizyka
1. biologia
2. matematyka
3. język polski
4. język polski
5. chemia
6. religia
7. geografia
Wtorek 1. język ang.
2. język ang.
3. historia
4. j.polski
5. matematyka
1. j.angielski
2. j.angielski
3. j.polski
4. matematyka
5. historia
6. godz. wych.
1. j. polski
2. matematyka
3. w-f
4. przyroda
5. religia
6. zaj. wyr. mat.
1. j. rosyjski
2. j. polski
3. matematyka
4. j. angielski
5. w-f
6. przyroda
7. wyr. matem.
1. godz. wych.
2. język rosyjski
3. język angielski
4. geografia
5. fizyka
6. informatyka
7. w-f
8. wyr. mat-przy.
1. geografia
2. matematyka
3. język angielski
4. język polski
5. w-f
6. godz. wych.
7. informatyka
8. wyr. mat-przy.
Środa 1. informatyka
2. w-f
3. matematyka
4. j.polski
5. przyroda
6. wyr. polski
1. matematyka
2. informatyka
3. w-f
4. religia
5. j.polski
6. wyr.polski
1. w-f
2. matematyka
3. j. polski
4. historia
5. j. rosyjski
6. zaj.komp./zaj. wyr. j. pol
1. j. polski
2. j. polski
3. historia
4. j. angielski
5. matematyka
6. religia
1. język polski
2. historia
3. język angielski
4. matematyka
5. w-f
6. chemia
7. biologia
1. fizyka
2. język polski
3. język angielski
4. w-f
5. chemia
6. biologia
7. matematyka
Czwartek 1. j.angielski
2. w-f
3. matematyka
4. j.polski
5. plastyka
6. muzyka
1. j.angielski
2. technika
3. j.polski
4. przyroda
5. w-f
6. korekt
1. religia
2. j. polski
3. przyroda
4. matematyka
5. historia
6. j. angielski
7. zaj. komp.
1. j. polski
2. matematyka
3. j. angielski
4. w-f
5. przyroda
6. zaj. komp./j. ros.
7. plastyka
8. godz. wych.
1. matematyka
2. religia
3. plastyka
4. muzyka
5. w-f
6. język polski
7. język polski
8. wyr. pol.
1. plastyka
2. muzyka
3. w-f
4. fizyka
5. język rosyjski
6. historia
7. język polski
8. wyr. pol.
Piątek 1. technika
2. przyroda
3. w-f
4. j.polski
5. religia
1. j. polski
2. matematyka
3. plastyka
4. muzyka
5. w-f
1. j. angielski
2. j. polski
3. zaj. tech.
4. w-f
5. plastyka
6. muzyka
1. muzyka
2. w-f
3. przyroda
4. matematyka
5. j. polski
6. wyr. polski
1. język polski
2. język angielski
3. matematyka
4. w-f
5. rosyjski
6. religia
1. historia
2. język angielski
3. religia
4. matematyka
5. w-f
6. język rosyjski

oddziały gimnazjalne

  II A gimnazjum II B gimnazjum III A gimnazjum  III B gimnazjum
Poniedziałek 1. język polski
2. w-f
3. język angielski
5. matematyka
6. historia
7. język rosyjski
1. w-f
2. język polski
3. matematyka
4. język angielski
5. język angielski
6. historia
1. język angielski
2. język polski
3. język rosyjski
4. historia
5. matematyka
6. biologia
1. godz. wych.
2. język angielski
3. historia
4. język rosyjski
5. biologia
6. fizyka
Wtorek 1. godz. wych.
2. informatyka
3. język rosyjski
4. matematyka
5. zaj. artystyczne
6. język polski
7. język polski
8. religia
1. informatyka
2. geografia
3. chemia
4. język rosyjski
5. matematyka
6. w-f
7. religia
8. język polski
1. matematyka
2. historia
3. język polski
4. język polski
5. godz. wych.
6. religia
7. w-f
8. technika
1. historia
2. zaj. artystyczne
3. matematyka
4. technika
5. język polski
6. w-f
7. geografia
8. w-f
Środa 1. język polski
2. geografia
3. religia
4. chemia
5. historia
6. w-f
7. język angielski
1. historia
2. technika
3. język polski
4. religia
5. matematyka
6. język rosyjski
1. w-f
2. język polski
3. chemia
4. matematyka
5. religia
6. język angielski
7. fizyka
1. chemia
2. w-f
3. w-f
4. j.polski
5. angielski
6. matematyka
7. religia
Czwartek 1. technika
2. biologia
3. język polski
4. WOS
5. matematyka
6. matematyka
7. w-f
1. biologia
2. język angielski
3. matematyka
4. język polski
5. godz. wych.
6. w-f
7. WOS
1. język polski
2. wyr. pol.
3. język rosyjski
4. zaj. artystyczne
5. w-f
6. w-f
7. geografia
8. WOS
1. wyr. matem.
2. matematyka
3. wyr. pol.
4. język angielski
5. WOS
6. język polski
7. język rosyjski
8. religia
Piątek 1. w-f
2. WDŻ
3. język angielski
4. biologia
5. fizyka
6. SKS
1. WDŻ
2. w-f
3. język polski
4. fizyka
5. biologia
6. SKS
1. chemia
2. wyr. matem.
3. matematyka
4. język angielski
5. –
6. SKS
1. matematyka
2. chemia
3. WDŻ
4. język polski
5. język polski
6. SKS