We wrześniu grupa młodych dziennikarzy podjęła wyzwanie stworzenia gazetki szkolnej „Koszałek”, której pierwszy numer ukazał się na przełomie września i października. Uczennice wykazały się pomysłowością, sumiennością i zaangażowaniem i włożyły w swoje dzieło całe serce.

Gazetka oparta jest głównie na pomysłach dzieci i to ich miesięcznik dlatego wszelkie działania przy jej powstawaniu podejmowane są chętnie i z zadowoleniem. Na każdym spotkaniu odkrywają nawzajem coś nowego i pożytecznego, wymieniają się wiedzą, umiejętnościami.
Zapraszamy do lektury :)

Zespół redakcyjny:

Weronika Jałtuszyk
Konstancja Kalinowska
Kinga Kasperek
Marysia Kossak
Iza Kozłowiec
Ania Niestoruk
Kasia Micewicz
Paulina Panasiuk
Julka Piluszyk
Maja Prokopiuk
Iza Sidorczuk
Dominika Uzdowska
Nikola Weresińska
Emilka Zgorzałek

gazetka
Koło Dziennikarskie

Od września 2014 uczniowie Szkoły Podstawowej w Drelowie mogą uczęszczać na zajęcia koła dziennikarskiego. Redagowanie gazetki to jedna z najbardziej wszechstronnych form aktywizowania twórczości dzieci. Umożliwia wyrażanie własnych przeżyć i przemyśleń, wyzwala emocje, uczy współpracy w grupie rówieśniczej, umiejętności rozwiązywania konfliktów, odwagi w korzystaniu z wolności – ale i odpowiedzialności za swoją wolność, planowania, organizowania własnych i cudzych działań oraz ich celowości, kształtuje poczucie estetyki i wrażliwość na nią, umożliwia sukces indywidualny i zespołowy, partnerstwo między nauczycielem i uczniami, buduje przywiązanie do szkoły i współtworzenie jej tradycji, zbliża szkołę do środowiska. Młode dziennikarki mają mnóstwo wspaniałych pomysłów, które realizują w konkretnych rubrykach związanych z ich zainteresowaniami.
Zajęcia odbywają się w każdy piątek od 13.35 do 14.20.
Opiekun koła: Joanna Kieczka

Program Koła Dziennikarskiego