Statut Szkoły Podstawowej im. Unitów Drelowskich w Drelowie Pobierz

Sposoby zgłaszania przez rodziców uwag i wniosków Pobierz

 

Procedury bezpieczeństwa

Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo Pobierz

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń fizycznych w szkole - Rekomendacje MEN Pobierz

Więcej informacji nt. bezpieczeństwa jest dostępnych na stronach: Link 1  Link 2

 

Nauka zdalna

Regulamin organizacji pracy zdalnej  Pobierz