Wykaz nauczycieli i nauczanych przedmiotów, wychowawstw i sal lekcyjnych w roku szkolnym 2017/2018

L.p. Nazwisko i imię nauczyciela Nauczany przedmiot Wychowawstwo Sala lekcyjna
1 Dorota Sawczuk Dyrektor szkoły
historia, informatyka
- -
2 Lesław Więckowski Wicedyrektor szkoły
informatyka, fizyka, technika
- -
3 Leokadia Sykterz edukacja wczesnoszkolna I a nr 7
4 Halina Stysiał edukacja wczesnoszkolna I b nr 16
5 Ewa Kania edukacja wczesnoszkolna II nr 8
6 Elżbieta Krzymowska edukacja wczesnoszkolna III nr 6
7 Agnieszka Daniluk wychowanie fizyczne IV a nr 22 
8 Marcin Michalczuk język angielski, technika IV b nr 17
9 Bożena Cybulska język polski V nr 18
10 Katarzyna Polewska język rosyjski VI nr 20
11 Joanna Kieczka logopeda, psycholog VII a 3
12 Jolanta Szmuniewska geografia, chemia VII b 4
13 Grzegorz Golec język polski, zaj. artystyczne II a – oddz. gimnaz. 13
14 Monika Krasuska język angielski II b – oddz. gimnaz. 14
15 Gabriel Siliwoniuk wychowanie fizyczne III a – oddz. gimnaz. 17
16 Dorota Nieścioruk matematyka III b – oddz. gimnaz. 8
17 Agnieszka Kozaczuk religia - -
18 Anna Kondraciuk biblioteka - -
19 Agnieszka Wysokińska matematyka - -
20 Marianna  Duluk  przyroda, biologia - -
21 Magdalena Maksymiuk plastyka, muzyka - -
22 Ks. Michał Bieńczyk religia - -
23 Ewa Strok język polski - -
24 Tadeusz Kondraciuk historia, WOS - -
25 Marek Dokudowiec wychowanie fizyczne - -
26 Marzena Nowicka pedagog - -
27 Anastazja Hryciuk WDŹ - -

 

 

Wykaz nauczycieli i nauczanych przedmiotów, wychowawstw i sal lekcyjnych w roku szkolnym 2019/2020

L.p.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczany przedmiot

Wychowawstwo

Sala lekcyjna

1

Sawczuk Dorota

Dyrektor szkoły

historia, informatyka

-

-

2

Więckowski Lesław

informatyka, fizyka, technika,EDB

VII

nr 9 

piętro I

3

Sykterz Leokadia

edukacja wczesnoszkolna

III a

nr 7

4

Stysiał Halina

edukacja wczesnoszkolna

III b 

nr 16

5

Kania Ewa

edukacja wczesnoszkolna

I

nr 8

6

Krzymowska Elżbieta

edukacja wczesnoszkolna

II

nr 6

7

Marcin Michalczuk

język angielski, technika

IV 

nr 17 

8

Daniluk Agnieszka

biologia, przyroda,

wychowanie fizyczne

VI

nr 28

piętro II

9

Smal Mariola

język polski

V

nr 20

10

Polewska Katarzyna

język polski, język rosyjski

VIII

nr 8

piętro I

11

Kieczka Joanna 

logopedia, psychologia

-

-

12

Jolanta Szmuniewska

geografia, chemia

-

-

13

Grzegorz Golec

język polski, zaj. artystyczne 

-

-

14

Monika Krasuska 

język angielski

-

-

15

Agnieszka Kozaczuk

religia

-

-

16

Kondraciuk Anna

biblioteka

-

-

17

Wysokińska Agnieszka

matematyka

-

-

18

Marek Dokudowiec

wychowanie fizyczne

-

-

19

Marzena Nowicka

pedagogika

-

-

20

Ewa Świerżewska

WDŹ

-

-

21

Agnieszka Korolczuk

WOS, historia

-

-

22

Panasiuk Beata

nauczyciel wspomagający

-

-