ZTI (zajęcia techniczno-infomatyczne) w klasie VI

Temat: Dodajemy dymki dialogowe do grafiki w aplikacji Paint