Co to jest SKO?

Szkolna Kasa Oszczędności to nowoczesny program edukacyjny promujący oszczędzanie wśród uczniów.
Uczeń który zapisze się do programu otrzymuje własny rachunek bankowy, taki sam jak dorośli, gdzie przechowuje swoje oszczędności i otrzymuje od banku cotygodniowe odsetki od uzbieranej kwoty. 
Oszczędności można przekazywać szkolnemu opiekunowi SKO, lub zrobić przelew bezpośrednio na rachunek bankowy ucznia. 
W każdej chwili uczeń może sprawdzić swój stan konta, logując się na stronie sko.pkobp.pl

Jak to działa?

Historia

Od dnia 30 września 2011 roku w naszej szkole działa Szkolna Kasa Oszczędności, w skrócie SKO. Opiekunem SKO został pan Marcin Michalczuk, który nawiązał w połowie września kontakt z Bankiem PKO i podjął się reprezentowania uczniów w kontaktach z bankiem.
Rok szkolny 2012/2013 był rokiem rewolucyjnym dla rozwoju SKO. Bank wprowadził istotne zmiany w jego funkcjonowaniu, zmierzające do pełniejszego zapoznania uczniów z atrybutami współczesnej bankowości, oczywiście w uproszczonym wydaniu, przygotowanym specjalnie dla dzieci. We wrześniu 2012 roku zaprosiliśmy do naszej szkoły naczelnika Oddziału Banku PKO w Międzyrzecu Podlaskim pana Waldemara Dołęgę, który zapoznał rodziców z wprowadzoną nową odsłoną programu Szkolnych Kas Oszczędności.
Główną zmianą w programie SKO było wprowadzenie indywidualnych rachunków oszczędnościowych, których właścicielami zostali uczniowie. Do założenia rachunku wymagane jest od tamtej pory pisemne oświadczenie przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego dziecka, w którym wyraża zgodę na otwarcie rachunku SKO Konto dla Ucznia. Ta osoba jest drugim obok nauczyciela pełnomocnikiem ucznia, gdyż do ukończenia 13. roku życia dziecko nie ma zdolności do czynności prawnych.
Kolejną zmianą było wprowadzenie serwisu bankowości elektronicznej dedykowanego członkom SKO, który umożliwia wgląd w oszczędności oraz zakładanie wirtualnych skarbonek – co ma pomóc w zrozumieniu celowego oszczędzania.
W marcu 2013 roku braliśmy udział w ogólnopolskim konkursie pt. ,,Zimowe Oszczędzanie z SKO’’, jednak nie zakwalifikowaliśmy się do żadnej nagrody. Aby mieć szanse w konkursie, do SKO powinno być zapisanych co najmniej 51% uczniów szkoły czyli 79 uczniów. Dzięki konkursowi udało się nam jednak pozyskać od banku kwotę 200zł na nagrody dla najaktywniejszych członków SKO.
Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego nagrody za zaangażowanie w działalność SKO otrzymało 15 uczniów:
Karol Sidorczuk-Oksejuk (kl. I)
Grzegorz Sidorczuk (kl. I)
Hubert Chomicki (kl. IIa)
Łukasz Kozłowiec (kl. IIa)
Arkadiusz Kwasowiec (kl. IIa)
Bartłomiej Mirecki (kl. IIa)
Maria Kossak (kl. IIb)
Jakub Semeniuk (kl. IIb)
Aleksandra Mirecka (kl. III)
Stanisław Samulak (kl. III)
Izabela Sidorczuk (kl. III)
Dominik Grzeszuk (kl. III)
Patryk Jurkowski (kl. IV)
Marta Sitarczuk (kl. IV)
Mateusz Matejko (kl. VI)

W październiku 2014 roku odbył się konkurs-loteria pt. ,,Zacznij oszczędzać z SKO”. Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu gadżetów promocyjnych od Banku PKO było wpłacenie na swoje konto kwoty co najmniej 10 zł. Do losowania zakwalifikowało się 16 uczniów.